Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: “PRO-NUTRISCORE”
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 08/05/2020
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2019)000008
Reģistrācijas datums: 08/05/2019
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 15/05/2019
Atbalstīt
Reģistrācijas valoda: FR / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Mēs aicinām Eiropas Komisiju uzlikt par pienākumu izvietot uz pārtikas produktiem vienkāršoto uzturvērtības marķējumu “Nutriscore”, lai nodrošinātu, ka patērētājiem tiek sniegta kvalitatīva informācija par uzturvērtību, un lai aizsargātu viņu veselību.
Galvenie mērķi: 1. Padarīt uzturvērtības marķējumu vieglāk lasāmu un saprotamāku tā, lai pārtikas produkta uzturvērtība, ņemot vērā pārtikas produktu piedāvājuma daudzveidību, uzreiz būtu saprotama. 2. Īstenot pasākumus sabiedrības veselības problēmu risināšanai, mudinot nozares speciālistus uzlabot savu produktu sastāvu. 3. Ieviešot vienotu, oficiālu marķēšanas sistēmu, Eiropas līmenī saskaņot informāciju par uzturvērtību, tādējādi novēršot neskaidrību, kas Eiropas patērētājiem rodas pašreizējās logotipu pārpilnības dēļ.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: LESD 169. pants
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Cédric MUSSO - cmusso@quechoisir.org
 • Vietnieks: Ivo MECHELS - IMechels@test-aankoop.be
 • Citi locekļi: Esther RODRIGUEZ UCEDA, Kamil PLUSKWA-DĄBROWSKI, Eleni ALEVRITOU, Klaus MÜLLER, Olof KING
Tīmekļa vietne: Citas pieejamās valodas:
Pielikums:
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  08/05/2019
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts