Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

 • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: PRO-NUTRISCORE
Aktualni status: Prikupljanje u tijeku
Rok: 08/05/2020
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2019)000008
Datum registriranja: 08/05/2019
Datum objave prijevoda 15/05/2019
Podupirem
Jezik registriranja: FR / Drugi dostupni jezici: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Odluka Komisije o registraciji predložene građanske inicijative: ODLUKA KOMISIJE
Predmet: Od Europske komisije tražimo da uvede pojednostavnjeno označivanje prehrambenih proizvoda („Nutriscore”) kako bi potrošači imali pristup kvalitetnim informacijama o nutritivnim vrijednostima te kako bi se zaštitilo njihovo zdravlje.
Glavni ciljevi: 1. Uvesti čitljivije i jasnije označivanje prehrambenih proizvoda kako bi potrošač već na prvi pogled mogao odrediti nutritivnu vrijednost određene namirnice. 2. Poduzeti mjere za poboljšanje javnog zdravlja poticanjem proizvođača da poboljšaju sastav svojih proizvoda. 3. Uskladiti informacije o nutritivnim vrijednostima na europskoj razini uvođenjem jedinstvenog službenog sustava označivanja kojim bi se zamijenilo mnoštvo postojećih logotipa, koji zbunjuju europske potrošače.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Članak 169. UFEU-a.
Organizatori/članovi građanskog odbora:
 • Predstavnik: Cédric MUSSO - cmusso@quechoisir.org
 • Zamjenik: Ivo MECHELS - IMechels@test-aankoop.be
 • Ostali članovi: Esther RODRIGUEZ UCEDA, Kamil PLUSKWA-DĄBROWSKI, Eleni ALEVRITOU, Klaus MÜLLER, Olof KING
Internetska stranica: Drugi dostupni jezici:
Prilog:
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja:

Tijek inicijative

 1. Registrirana
  08/05/2019
 2. Prikupljanje u tijeku
 3. Prikupljanje izjava o potpori je zaključeno
 4. Podnesena
 5. Komisija je odgovorila