Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: PRO-NUTRISCORE
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 08/05/2020
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2019)000008
Dáta clárúcháin: 08/05/2019
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 15/05/2019
Tacaigh leis
Teanga chlárúcháin: FR / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach a leagan síos nach mór an lipéadú simplithe “Nutriscore” a chur ar tháirgí bia chun cáilíocht na faisnéise a thugtar do thomhaltóirí na hEorpa faoin gcothú atá ina gcuid bia a áirithiú, agus chun sláinte na dtomhaltóirí a chosaint.
Príomhchuspóirí: 1. Leasú a dhéanamh ar an lipéadú faoin gcothú atá sa bhia ionas go mbeidh sé níos soléite agus níos sothuigthe: tuiscint a fháil ar an gcéad amharc ar an gcothú atá le baint as bia de chineál faoi leith i bhfianaise na héagsúlachta bia atá ar fáil; 2. Beart a dhéanamh i leith fadhbanna i réimse na sláinte poiblí trí lucht gairme sa réimse sin a ghríosú le feabhas a chur ar a gcuid táirgí; 3. Comhchuibhiú a dhéanamh ar an leibhéal Eorpach ar an bhfaisnéis a thugtar faoin gcothú atá sa bhia, agus sin a dhéanamh trí lipéadú uathúil oifigiúil a chur i bhfeidhm, rud a bhainfeadh an mearbhall de thomhaltóirí na hEorpa i bhfianaise an iliomad lógónna atá in úsáid.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Airteagal 169 CFAE
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Cédric MUSSO - cmusso@quechoisir.org
 • Ionadaí malartach: Ivo MECHELS - IMechels@test-aankoop.be
 • Baill eile: Esther RODRIGUEZ UCEDA, Kamil PLUSKWA-DĄBROWSKI, Eleni ALEVRITOU, Klaus MÜLLER, Olof KING
Suíomh gréasáin: Teangacha eile atá ar fáil:
Iarscríbhinn:
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  08/05/2019
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha