Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

 • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: PRO-NUTRISCORE
Praegune staatus: Kogumine kestab
Tähtaeg: 08/05/2020
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2019)000008
Registreerimise kuupäev: 08/05/2019
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 15/05/2019
Toeta
Registreerimiskeel: FR / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisjoni otsus kavandatava kodanikualgatuse registreerimise kohta: KOMISJONI OTSUS
Sisu: Palume Euroopa Komisjonil kehtestada kord, mille alusel hakatakse toiduaineid märgistama lihtsustatud NutriScore-märgistega, et tarbijatele oleks tagatud kvaliteetne toitumisalane teave, ja kaitsta nende tervist.
Peamised eesmärgid: 1. Parandada toitumisalase teabe märgistuse loetavust ja mõistetavust, et pakutavas toodete mitmekesises valikus oleks toidu toiteväärtusest võimalik saada ülevaade ühe pilguheiduga; 2. võtta rahvatervise küsimustes meetmeid, julgustades valdkonna spetsialiste parandama oma toodete koostist; 3. ühtlustada Euroopa tasandil toitumisalast teavet, kehtestades ühtse ametliku märgistussüsteemi, et teha lõpp segadusele, mida kogevad Euroopa tarbijad olemasolevate märgistusviiside rohkuse tõttu.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: ELi toimimise lepingu artikkel 169
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
 • Esindaja: Cédric MUSSO - cmusso@quechoisir.org
 • Asendaja: Ivo MECHELS - IMechels@test-aankoop.be
 • Teised liikmed: Esther RODRIGUEZ UCEDA, Kamil PLUSKWA-DĄBROWSKI, Eleni ALEVRITOU, Klaus MÜLLER, Olof KING
Veebisait: Muud keeled:
Lisa:
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:

Algatuse menetlusetapid

 1. Registreeritud
  08/05/2019
 2. Kogumine kestab
 3. Kogumine lõppenud
 4. Esitatud
 5. Vastatud