Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: „PRO-NUTRISCORE“
Настоящ статус: Събирането на изявления продължава
Краен срок: 08/05/2020
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2019)000008
Дата на регистрация: 08/05/2019
Дата на публикуване на този превод: 15/05/2019
Подкрепа
Език на регистрацията: FR / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Призоваваме Европейската комисия да наложи опростено етикетиране „Nutriscore“ на хранителните продукти, за да се гарантира, че на потребителите се предоставя качествена информация за хранителната стойност, и се опазва тяхното здраве.
Основни цели: 1. Да направи етикетите с хранителна информация по-лесни за четене и разбиране: веднага да се разбира каква е хранителната стойност на храната, предвид голямото разнообразие от предоставяни храни; 2. Да предприеме действие по отношение на общественото здраве, като насърчава работещите в бранша да подобрят състава на своите продукти; 3. Да хармонизира информацията за хранителната стойност на европейско равнище чрез налагане на единна официална система за етикетиране, с което да се сложи край на объркването, изпитвано от европейските потребители, когато се сблъскват с множеството съществуващи марки.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Член 169 от ДФЕС
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Cédric MUSSO - cmusso@quechoisir.org
 • Заместник: Ivo MECHELS - IMechels@test-aankoop.be
 • Други членове: Esther RODRIGUEZ UCEDA, Kamil PLUSKWA-DĄBROWSKI, Eleni ALEVRITOU, Klaus MÜLLER, Olof KING
Уебсайт: Други достъпни езици:
Приложение:
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  08/05/2019
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
 4. Внесена
 5. Получила отговор