Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

 • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi păstrarea/sustenabilitatea culturilor regionale
Statutul actual: Colectare în curs
Termen limită: 07/05/2020
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2019)000007
Data înregistrării: 07/05/2019
Data publicării acestei traduceri: 15/05/2019
Susțineți
Înregistrată în limba: EN / Alte versiuni lingvistice: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decizia Comisiei privind înregistrarea propunerii de inițiativă cetățenească: DECIZIA COMISIEI
Obiect: Politica de coeziune a Uniunii ar trebui să trateze cu deosebită atenţie acele regiuni care se deosebesc de regiunile înconjurătoare prin particularităţile lor naţionale, etnice, culturale, religioase şi lingvistice.
Obiective principale: Dorim să prevenim rămânerea în urmă a regiunilor menţionate mai sus, precum şi a ţinuturilor geografice fără competenţe administrative, să le susținem dezvoltarea și să menţinem condiţiile coeziunii economice, sociale şi teritoriale fără a modifica particularităţile regiunilor. Pentru aceasta trebuie asigurată egalitatea accesului acestor regiuni la toate fondurile UE, trebuie asigurate garanţii pentru păstrarea particularităţilor lor și pentru dezvoltarea lor economică corespunzătoare în vederea promovării unei dezvoltări sustenabile a Uniunii, păstrându-se şi diversitatea sa culturală.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 2 şi 3.; Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, art. 153., 167., 170., 174., 176., 177. és 178.
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
 • Reprezentant: Balázs Árpád IZSÁK - izsak.balazs@gmail.com
 • Supleant: Attila DABIS - dabis.attila@gmail.com
 • Alţi membri: Roland Rolf DUDDA, Andreas SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
Anexă: Annex_RO.pdf
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare:

Evoluţie

 1. Înregistrată
  07/05/2019
 2. Colectare în curs
 3. Colectare încheiată
 4. Prezentată
 5. Răspuns primit