Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Politika ta’ koeżjoni għall-ugwaljanza bejn ir-reġjuni u s-sostenibbiltà tal-kulturi reġjonali
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 07/05/2020
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2019)000007
Data tar-reġistrazzjoni: 07/05/2019
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 13/05/2019
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Il-politika ta’ koeżjoni tal-UE għandha tagħti attenzjoni speċjali lil reġjuni b’karatteristiċi nazzjonali, etniċi, kulturali, reliġjużi jew lingwistiċi li huma differenti minn dawk tar-reġjuni tal-madwar.
Għanijiet ewlenin: Għal reġjuni bħal dawn, inklużi żoni ġeografiċi mingħajr kompetenzi amministrattivi, il-prevenzjoni ta’ xogħol b’lura ekonomiku, is-sostenibbiltà tal-iżvilupp u l-preservazzjoni tal-kundizzjonijiet għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali għandhom isiru b’mod li jiżgura li l-karatteristiċi tagħhom jibqgħu l-istess. Għal dan, dawn ir-reġjuni għandu jkollhom l-istess opportunità biex ikollhom aċċess għal fondi varji tal-UE u l-preservazzjoni tal-karatteristiċi tagħhom u l-iżvilupp ekonomiku xieraq tagħhom għandu jkun garantit, sabiex ikun jista’ jiġi sostnut l-iżvilupp tal-UE u tinżamm id-diversità kulturali tagħha.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: L-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewriopea. L-Artikoli 153, 167, 170, 174, 176, 177 u 178 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Balázs Árpád IZSÁK - izsak.balazs@gmail.com
 • Sostitut: Attila DABIS - dabis.attila@gmail.com
 • Membri oħrajn: Roland Rolf DUDDA, Andreas SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: EN RO HU DE ES FR PL
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  07/05/2019
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba