Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

 • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Kohezijska politika za jednakost regija i održivost regionalnih kultura
Aktualni status: Prikupljanje u tijeku
Rok: 07/05/2020
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2019)000007
Datum registriranja: 07/05/2019
Datum objave prijevoda 13/05/2019
Podupirem
Jezik registriranja: EN / Drugi dostupni jezici: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Odluka Komisije o registraciji predložene građanske inicijative: ODLUKA KOMISIJE
Predmet: Kohezijska politika EU-a trebala bi pridavati posebnu pozornost regijama čije su nacionalne, etničke, kulturne, vjerske ili jezične značajke različite od značajki okolnih regija.
Glavni ciljevi: Za takve regije, uključujući zemljopisna područja koja nemaju tijela s upravnim ovlastima, sprečavanje zaostajanja u gospodarskom razvoju, održivi razvoj te očuvanje uvjeta ekonomske, društvene i teritorijalne kohezije moraju se osigurati na način da njihove značajke ostanu neizmijenjene. Takve regije stoga moraju imati jednake mogućnosti za pristup raznim fondovima EU-a te im se mora zajamčiti očuvanje njihovih značajki i pravilan gospodarski razvoj kako bi se mogao održati razvoj EU-a i sačuvati njegova kulturna raznolikost.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Članci 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji. Članci 153., 167., 170., 174., 176., 177. i 178. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
Organizatori/članovi građanskog odbora:
 • Predstavnik: Balázs Árpád IZSÁK - izsak.balazs@gmail.com
 • Zamjenik: Attila DABIS - dabis.attila@gmail.com
 • Ostali članovi: Roland Rolf DUDDA, Andreas SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
Internetska stranica: www.nationalregions.eu
Prilog: Drugi dostupni jezici: EN RO HU DE ES FR PL
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja:

Tijek inicijative

 1. Registrirana
  07/05/2019
 2. Prikupljanje u tijeku
 3. Prikupljanje izjava o potpori je zaključeno
 4. Podnesena
 5. Komisija je odgovorila