Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Samhørighedspolitik til fremme af regionerne og de regionale kulturers bæredygtighed
Nuværende status: Indsamling igangværende
Frist: 07/05/2020
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2019)000007
Registreringsdato: 07/05/2019
Oversættelse offentliggjort den: 13/05/2019
Støt
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: KOMMISSIONENS AFGØRELSE
Emne: EU's samhørighedspolitik bør lægge særlig vægt på regioner med nationale, etniske, kulturelle, religiøse eller sproglige karakteristika, der adskiller sig fra de omgivende regioners.
Vigtigste målsætninger: For sådanne regioner, herunder geografiske områder uden administrative beføjelser, bør forebyggelse af økonomisk efterslæb, opretholdelse af bæredygtig udvikling og bevarelse af betingelserne for økonomisk, social og territorial samhørighed ske på en måde, så deres karakteristika forbliver uændrede. Derfor skal sådanne regioner skal have lige muligheder for at få adgang til forskellige EU-midler, og deres karakteristika og den rette økonomiske udvikling skal garanteres, så EU's udvikling kan opretholdes sammen med den kulturelle mangfoldighed.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artikel 2, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union. Artikel 153, 167, 170, 174, 176, 177 og 178 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Balázs Árpád IZSÁK - izsak.balazs@gmail.com
 • Stedfortræder: Attila DABIS - dabis.attila@gmail.com
 • Øvrige medlemmer: Roland Rolf DUDDA, Andreas SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
Bilag: Andre tilgængelige sprog: EN RO HU DE ES FR PL
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Initiativets forløb

 1. Registreret
  07/05/2019
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
 4. Indgivet
 5. Besvaret