Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Политиката на сближаване в полза на равенството между регионите и на устойчивостта на регионалните култури
Настоящ статус: Събирането на изявления продължава
Краен срок: 07/05/2020
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2019)000007
Дата на регистрация: 07/05/2019
Дата на публикуване на този превод: 13/05/2019
Подкрепа
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Политиката на сближаване на ЕС следва да обръща особено внимание на регионите с национални, етнически, културни, религиозни или езикови особености, които се различават от тези в заобикалящите ги региони.
Основни цели: В такива региони, включително географски зони без структури с административни компетенции, предотвратяването на икономическото изоставане, запазването на развитието и опазването на условията за икономическо, социално и териториално сближаване следва да се извършват по начин, който гарантира запазването на особеностите им. За тази цел тези региони трябва да имат равни възможности за достъп до различните фондове на ЕС и запазването на особеностите им и правилното им икономическо развитие трябва да бъдат гарантирани, така че да може да бъде поддържано развитието на ЕС и да бъде запазено неговото културно многообразие.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз. Членове 153, 167, 170, 174, 176, 177 и 178 от Договора за функционирането на Европейския съюз
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Balázs Árpád IZSÁK - izsak.balazs@gmail.com
 • Заместник: Attila DABIS - dabis.attila@gmail.com
 • Други членове: Roland Rolf DUDDA, Andreas SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
Уебсайт: www.nationalregions.eu
Приложение: Други достъпни езици: EN RO HU DE ES FR PL
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  07/05/2019
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
 4. Внесена
 5. Получила отговор