Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: En sammanhållningspolitik för jämlika regioner och livskraftiga regionala kulturer
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 07/05/2020
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2019)000007
Registreringsdatum: 07/05/2019
Översättningen publicerad den: 13/05/2019
Skriv på
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: EU:s sammanhållningspolitik bör särskilt uppmärksamma regioner med nationella, etniska, kulturella, religiösa eller språkliga särdrag som skiljer sig från de omgivande regionernas.
Viktigaste mål: Insatser för att förebygga ekonomisk eftersläpning, stödja fortsatt utveckling och bevara förutsättningarna för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (även i geografiska områden utan administrativ behörighet) bör alltid värna regionernas särdrag. Regionerna måste kunna få tillgång till EU-medel på lika villkor. De måste kunna bevara sina särdrag och utvecklas ekonomiskt, så att hela EU fortsätter att utvecklas och den kulturella mångfalden bevaras
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artiklarna 2 och 3 i EU-fördraget samt artiklarna 153, 167, 170, 174, 176, 177 och 178 i EUF-fördraget
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Balázs Árpád IZSÁK - izsak.balazs@gmail.com
 • Ersättare: Attila DABIS - dabis.attila@gmail.com
 • Övriga medlemmar: Roland Rolf DUDDA, Andreas SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
Bilaga: Andra språk: EN RO HU DE ES FR PL
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  07/05/2019
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat