Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Kohézna politika pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 07/05/2020
Komisné registračné číslo: ECI(2019)000007
Dátum registrácie: 07/05/2019
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 13/05/2019
Podporiť
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Kohézna politika EÚ by mala prikladať mimoriadnu pozornosť regiónom, ktorých etnické, kultúrne, náboženské či jazykové charakteristiky sa odlišujú od okolitých regiónov.
Hlavné ciele: V takýchto regiónoch, vrátane zemepisných oblastí, ktoré nemajú udelené žiadne administratívne právomoci, by sa malo predchádzať hospodárskemu zaostávaniu, mal by sa podporovať rozvoj a mali by sa udržiavať podmienky hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti tak, aby sa špecifické rysy týchto regiónov zachovali nezmenené. Tieto regióny musia mať preto rovnaký prístup k jednotlivým fondom EÚ. Musí sa zaručiť zachovanie ich špecifických rysov a ich riadny hospodársky rozvoj, aby sa zachoval udržateľný rozvoj EÚ aj jej kultúrna rozmanitosť.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii. Články 153, 167, 170, 174, 176, 177 a 178 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Balázs Árpád IZSÁK - izsak.balazs@gmail.com
 • Náhradník: Attila DABIS - dabis.attila@gmail.com
 • Ďalší členovia: Roland Rolf DUDDA, Andreas SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
Webová lokalita: www.nationalregions.eu
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN RO HU DE ES FR PL
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  07/05/2019
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie