Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Polityka spójności w regionie na rzecz równości i zachowania kultury regionu
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 07/05/2020
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2019)000007
Data rejestracji: 07/05/2019
Data publikacji tego tłumaczenia: 13/05/2019
Poprzyj
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: W ramach polityki spójności Unii należy poświęcić szczególną uwagę regionom, które ze względu na cechy narodowe, etniczne, kulturowe, religijne lub językowe różnią się od regionów otaczających.
Główne cele: W takich regionach, w tym na obszarach geograficznych bez kompetencji administracyjnych, zapobieganie powstawaniu zaległości gospodarczych, zrównoważony rozwój i zachowanie warunków dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej powinny być prowadzone w sposób, który zapewnia, że ich cechy charakterystyczne pozostaną niezmienione. Z tego względu takie regiony muszą mieć taką samą możliwość dostępu do różnych funduszy UE, a także zachowania swoich cech charakterystycznych, należy również zagwarantować ich właściwy rozwój gospodarczy, tak aby kontynuować rozwój UE i utrzymać jej różnorodność kulturową.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Artykuły 153, 167, 170, 174, 176, 177 i 178 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Balázs Árpád IZSÁK - izsak.balazs@gmail.com
 • Zastępca: Attila DABIS - dabis.attila@gmail.com
 • Inni członkowie: Roland Rolf DUDDA, Andreas SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
Strona internetowa: www.nationalregions.eu
Załącznik: Annex_PL.pdf
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Postępy

 1. Zarejestrowano
  07/05/2019
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono