Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

 • RSS
Atsakomybės apribojimas. Už šio puslapio turinį atsakingi tik iniciatyvų organizatoriai. Tekstuose išreikšta tik autorių, bet jokiu būdu ne Europos Komisijos nuomonė. Komisija už pateiktos informacijos naudojimą neatsako.
Pavadinimas: Sanglaudos politika, skirta regionų lygiateisiškumui ir regionų kultūrai išsaugoti
Dabartinis statusas: Renkami pritarimo pareiškimai
Terminas: 07/05/2020
Komisijos registracijos numeris: ECI(2019)000007
Registracijos data: 07/05/2019
Šio vertimo paskelbimo data: 13/05/2019
Pritarti
Registracijos kalba: EN / Kitos kalbos: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijos sprendimas dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos: KOMISIJOS SPRENDIMAS
Dalykas: ES sanglaudos politikoje ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas regionams, kurie dėl jiems būdingų nacionalinių, etninių, kultūrinių, religinių ar kalbinių ypatybių skiriasi nuo gretimų regionų.
Pagrindiniai tikslai: Kalbant apie tokius regionus, aprėpiančius geografines vietoves, kuriose nėra administracinę kompetenciją turinčių struktūrų, reikia užkirsti kelią jų ekonominiam atsilikimui, užtikrinti tvarų vystymąsi ir išlaikyti ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos sąlygas taip, kad dėl to nepakistų šių regionų ypatybės. Todėl šiems regionams turi būti suteiktos lygios galimybės naudotis įvairiais ES fondais ir užtikrintas jų ypatybių išsaugojimas, taip pat tinkama ekonominė plėtra tam, kad ES vystymasis būtų tvarus ir būtų išsaugota jos kultūrų įvairovė.
Sutarčių nuostatos, kurias organizatoriai laiko svarbiomis siūlomai iniciatyvai: Europos Sąjungos sutarties 2 ir 3 straipsniai. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 153, 167, 170, 174, 176, 177 ir 178 straipsniai.
Organizatoriai/Piliečių komiteto nariai:
 • Atstovas: Balázs Árpád IZSÁK - izsak.balazs@gmail.com
 • Pavaduotojas: Attila DABIS - dabis.attila@gmail.com
 • Kiti nariai: Roland Rolf DUDDA, Andreas SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
Interneto svetainė: www.nationalregions.eu
Priedas: Kitos kalbos: EN RO HU DE ES FR PL
Teisės akto projektas:
Paramos ir finansavimo šaltiniai:

Iniciatyvos etapai

 1. Įregistruota
  07/05/2019
 2. Renkami pritarimo pareiškimai
 3. Pritarimo pareiškimų rinkimas baigtas
 4. Pateikta
 5. Atsakyta