Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Beartas comhtháthaithe maidir le comhionannas na réigiún agus inbhuanaitheacht na gcultúr réigiúnach
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 07/05/2020
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2019)000007
Dáta clárúcháin: 07/05/2019
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 13/05/2019
Tacaigh leis
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Le beartas comhtháthaithe an Aontais Eorpaigh ba cheart aird ar leith a thabhairt ar na réigiúin sin a bhfuil a dtréithe náisiúnta, eitneacha, cultúrtha, creidimh nó teanga éagsúil le tréithe na réigiún máguaird.
Príomhchuspóirí: I gcás na réigiún sin, agus ceantair gheografacha nach bhfuil inniúlachtaí riaracháin acu, ba cheart riaráiste eacnamaíoch a chosc, an fhorbairt a chothú, agus na dálaí le haghaidh comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a chaomhnú, ar bhealach a gcinntíonn nach n-athraítear tréithe na réigiún sin. Chuige sin, ba cheart deis chomhionann a bheith ag na réigiúin sin cistí éagsúla an Aontais a rochtain agus ní mór a chinntiú go gcaomhnaítear a dtréithe agus go ndéantar an fhorbairt eacnamaíoch chuí iontu, ionas go bhféadfar forbairt an Aontais a chothú agus a éagsúlacht chultúrtha a choinneáil.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Airteagal 2 agus Airteagal 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. Airteagail 153, 167, 170, 174, 176, 177 agus 178 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Balázs Árpád IZSÁK - izsak.balazs@gmail.com
 • Ionadaí malartach: Attila DABIS - dabis.attila@gmail.com
 • Baill eile: Roland Rolf DUDDA, Andreas SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
Suíomh gréasáin: www.nationalregions.eu
Iarscríbhinn: Teangacha eile atá ar fáil: EN RO HU DE ES FR PL
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  07/05/2019
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha