Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

 • RSS
Upozornění: Za obsah této stránky odpovídají výhradně organizátoři navrhovaných iniciativ. Text odráží pouze názory autorů iniciativy a nikoli stanoviska Evropské komise. Komise v žádném případě neodpovídá za to, jak budou použity informace, jež jsou v něm uvedeny.
Název: Politika soudržnosti k zajištění rovnosti mezi regiony a k zachování regionálních kultur
Aktuální status: Probíhá sběr
Lhůta: 07/05/2020
Registrační číslo Komise: ECI(2019)000007
Datum registrace: 07/05/2019
Datum zveřejnění tohoto překladu: 13/05/2019
Podpořit
Jazyk registrace: EN / Další jazykové verze: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutí Komise o registraci navrhované občanské iniciativy: ROZHODNUTÍ KOMISE
Téma: Politika soudržnosti EU by měla věnovat zvláštní pozornost regionům, jejichž národní, etnické, kulturní, náboženské či jazykové rysy se liší od okolních regionů.
Hlavní cíle: V takových regionech, včetně zeměpisných oblastí, které nemají žádné správní pravomoci, by se mělo předcházet hospodářskému zaostávání, měl by se podporovat rozvoj a udržovat podmínky hospodářské, sociální a územní soudržnosti takovým způsobem, aby byly specifické rysy těchto regionů beze změny zachovány. Tyto regiony proto musí mít rovný přístup k jednotlivým fondům EU. Musí být zaručeno zachování jejich typických rysů a jejich řádný hospodářský rozvoj, aby byla zachována kulturní rozmanitost EU a její udržitelný rozvoj.
Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření: Ustanovení článků 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii. Ustanovení článků 153, 167, 170, 174, 176, 177 a 178 Smlouvy o fungování Evropské unie
Organizátoři / Členové výboru občanů:
 • Zástupce/zástupkyně: Balázs Árpád IZSÁK - izsak.balazs@gmail.com
 • Náhradník/náhradnice: Attila DABIS - dabis.attila@gmail.com
 • Ostatní členové: Roland Rolf DUDDA, Andreas SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
Internetové stránky: www.nationalregions.eu
Příloha: Další jazykové verze: EN RO HU DE ES FR PL
Návrh právního aktu:
Zdroje finančních prostředků a podpory:

Vývoj iniciativy

 1. Registrováno
  07/05/2019
 2. Probíhá sběr
 3. Sběr prohlášení ukončen
 4. Předloženo
 5. Vydáno vyjádření