Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

 • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Hitra, pravična in učinkovita rešitev za podnebne spremembe
Status: Zbiranje podpisov
Rok: 06/05/2020
Evidenčna številka Komisije: ECI(2019)000006
Datum prijave: 06/05/2019
Datum objave prevoda: 10/05/2019
Podpiram
Jezik prijave: EN / Drugi jeziki pobude: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Sklep Komisije o prijavi predlagane državljanske pobude: SKLEP KOMISIJE
Predmet: Znanstveniki in ekonomisti soglašajo: določanje vse višjih cen za onesnaževanje in namenjanje izkupička gospodinjstvom deluje.
Glavni cilji: Z nenehnim višanjem cen fosilnih goriv se bo zmanjšalo onesnaževanje. Podjetja in potrošniki bodo namreč posegali po čistejših in cenejših možnostih. Vsa zbrana sredstva se bodo vsak mesec na pravičen način vrnila državljanom v obliki dividend. Večina družin z najnižjimi in srednjimi dohodki bo v veliko boljšem položaju. Ogljična prilagoditev na mejah bo ščitila naše gospodarstvo in spodbujala sprejetje na svetovni ravni. Druge koristi pobude so: čistejši zrak, več delovnih mest in zmanjšani javnofinančni odhodki zaradi uskladitve politik.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: Členi 191–193 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
 • Predstavnik: Christiaan Frederik ALOFS - c.alofs@maakmij.nl
 • Namestnik: Brigitte Ludovica Franciscus Maria VAN GERVEN - brigitte.vangerven@skynet.be
 • Drugi člani: Frans Axel Jonathan MOREGÅRD, Graham CASWELL, Piotr Konrad PODSIADŁY, Tina Marion MICHEL, Klaus Dieter HAMMERMÜLLER
Priloga: Drugi jeziki pobude: EN
Osnutek pravnega akta:
Viri financiranja in podpore:

Potek pobude

 1. Prijava potrjena
  06/05/2019
 2. Zbiranje podpisov
 3. Konec zbiranja
 4. Oddana
 5. Odgovor na pobudo