Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Rýchle, spravodlivé a účinné riešenie zmeny klímy.
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 06/05/2020
Komisné registračné číslo: ECI(2019)000006
Dátum registrácie: 06/05/2019
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 10/05/2019
Podporiť
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Vedci a ekonómovia sa zhodujú na tom, že: zvyšovať poplatky za znečisťovanie a dávať zisk domácnostiam sa oplatí.
Hlavné ciele: Stabilne rastúca cena fosílnych palív zníži znečistenie. Vedie spoločnosti a spotrebiteľov k tomu, aby si zvolili čistejšie a lacnejšie možnosti. Všetky získané peniaze sa občanom skoro každý mesiac vrátia späť ako dividenda. Väčšine rodín s nízkym a stredným príjmom sa bude dariť lepšie. Kompenzačné opatrenia na hraniciach chránia naše hospodárstvo a podporujú ich celosvetové zavádzanie. Medzi ďalšie výhody patrí: čistejší vzduch, viac pracovných miest a zníženie verejných výdavkov v dôsledku zosúladenia politík.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Články 191 – 193 ods. 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Christiaan Frederik ALOFS - c.alofs@maakmij.nl
 • Náhradník: Brigitte Ludovica Franciscus Maria VAN GERVEN - brigitte.vangerven@skynet.be
 • Ďalší členovia: Frans Axel Jonathan MOREGÅRD, Graham CASWELL, Piotr Konrad PODSIADŁY, Tina Marion MICHEL, Klaus Dieter HAMMERMÜLLER
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  06/05/2019
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie