Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Szybkie, sprawiedliwe i skuteczne rozwiązanie problemu zmiany klimatu.
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 06/05/2020
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2019)000006
Data rejestracji: 06/05/2019
Data publikacji tego tłumaczenia: 10/05/2019
Poprzyj
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Naukowcy i ekonomiści są zgodni co do tego, że wprowadzanie coraz wyższych opłat za zanieczyszczanie środowiska i przekazywanie pozyskanych tą metodą środków gospodarstwom domowym zdaje egzamin.
Główne cele: Stały wzrost cen paliw kopalnych doprowadzi do ograniczenia zanieczyszczeń. Skłoni to przedsiębiorców i konsumentów do wybierania bardziej ekologicznych i tańszych alternatyw. Wszystkie pozyskane w ten sposób pieniądze będą co miesiąc zwracane obywatelom w postaci dywidendy. Większość rodzin o niskich i średnich dochodach skorzysta na tym finansowo. Podatek korygujący od emisji dwutlenku węgla pobierany na granicach chroni naszą gospodarkę i propaguje rozpowszechnianie tego rozwiązania na całym świecie. Pozostałe korzyści: czystsze powietrze, większa liczba miejsc pracy i zmniejszenie wydatków publicznych w związku z dostosowaniem polityki.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Art. 191 – 193 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Christiaan Frederik ALOFS - c.alofs@maakmij.nl
 • Zastępca: Brigitte Ludovica Franciscus Maria VAN GERVEN - brigitte.vangerven@skynet.be
 • Inni członkowie: Frans Axel Jonathan MOREGÅRD, Graham CASWELL, Piotr Konrad PODSIADŁY, Tina Marion MICHEL, Klaus Dieter HAMMERMÜLLER
Załącznik: Inne dostępne języki: EN
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Postępy

 1. Zarejestrowano
  06/05/2019
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono