Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: De snelle, eerlijke en doeltreffende oplossing voor de klimaatverandering
Huidige stand van zaken: Verzamelen nog niet beëindigd
Einddatum: 06/05/2020
Registratienummer Commissie: ECI(2019)000006
Registratiedatum: 06/05/2019
Datum van publicatie van deze vertaling: 10/05/2019
Steun betuigen
Taal van registratie EN / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Besluit van de Commissie over de registratie van dit burgerinitiatief: BESLUIT VAN DE COMMISSIE
Onderwerp: Wetenschappers en economen zijn het eens: Vervuiling steeds duurder maken en de opbrengst uitkeren aan huishoudens – dat werkt.
Belangrijkste doelen: Een gestaag stijgende prijs voor fossiele brandstoffen zal de vervuiling verminderen. Het brengt bedrijven en consumenten ertoe om te kiezen voor schonere en goedkopere opties. Het ingezamelde geld wordt elke maand eerlijk teruggegeven aan de burgers als dividend. De meeste gezinnen met een laag en gemiddeld inkomen zullen beter af zijn. Grenscompensatie beschermt onze economie en stimuleert de wereldwijde invoering van een koolstofprijs. Andere voordelen zijn: schonere lucht, meer banen en minder overheidsuitgaven.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Artikelen 191-193 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: Christiaan Frederik ALOFS - c.alofs@maakmij.nl
 • Plaatsvervanger: Brigitte Ludovica Franciscus Maria VAN GERVEN - brigitte.vangerven@skynet.be
 • Andere leden: Frans Axel Jonathan MOREGÅRD, Graham CASWELL, Piotr Konrad PODSIADŁY, Tina Marion MICHEL, Klaus Dieter HAMMERMÜLLER
Bijlage: Andere talen EN
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  06/05/2019
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
 4. Ingediend
 5. Beantwoord