Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Ātrs, taisnīgs un efektīvs risinājums klimata pārmaiņām
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 06/05/2020
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2019)000006
Reģistrācijas datums: 06/05/2019
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 10/05/2019
Atbalstīt
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Zinātnieku un ekonomistu domas sakrīt: piesārņojuma izmaksu paaugstināšana un iegūto ienākumu nodošana mājsaimniecībām ir efektīva.
Galvenie mērķi: Fosilā kurināmā aizvien pieaugošā cena samazinās piesārņojumu. Tā mudina uzņēmumus un patērētājus izvēlēties tīrākus un lētākus risinājumus. Visi iegūtie līdzekļi ik mēnesi tiek taisnīgi atmaksāti iedzīvotājiem kā dividendes. Lielākā daļa ģimeņu ar zemiem un vidējiem ienākumiem būs ieguvējas. Cenas pielāgošana uz robežas aizsargās mūsu ekonomiku un veicinās šāda risinājuma izplatību visā pasaulē. Citi ieguvumi ir šādi: tīrāks gaiss, vairāk darbvietu un mazāki valsts izdevumi, pateicoties politikas saskaņošanai.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 191.–193. pants
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Christiaan Frederik ALOFS - c.alofs@maakmij.nl
 • Vietnieks: Brigitte Ludovica Franciscus Maria VAN GERVEN - brigitte.vangerven@skynet.be
 • Citi locekļi: Frans Axel Jonathan MOREGÅRD, Graham CASWELL, Piotr Konrad PODSIADŁY, Tina Marion MICHEL, Klaus Dieter HAMMERMÜLLER
Pielikums: Citas pieejamās valodas: EN
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  06/05/2019
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts