Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Réiteach ar an athrú aeráide atá tapa, cothrom agus éifeachtach
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 06/05/2020
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2019)000006
Dáta clárúcháin: 06/05/2019
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 08/05/2019
Tacaigh leis
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Tá eolaithe agus eacnamaithe ar aon intinn: gur cur chuige éifeachtach é praghas a ghearradh as truailliú agus an praghas sin a mhéadú de réir a chéile agus an t-airgead a fhaightear dá bharr a thabhairt do theaghlaigh.
Príomhchuspóirí: Laghdófar an truailliú má ardaítear an praghas ar bhreoslaí iontaise go seasta. Spreagann sé sin eagraíochtaí agus tomhaltóirí chun roghanna atá níos glaine agus níos saoire a dhéanamh. Tugtar an t-airgead uile a bhailítear ar ais do na saoránaigh go cothrom gach mí mar dhíbhinn. Beidh an chuid is mó de na teaghlaigh atá ar ioncam íseal agus ar meánioncam níos fearr as. Le coigeartú teorann cosnaítear ár ngeilleagar agus cuirtear borradh faoi ghlacadh ar leibhéal domhanda. Ar na buntáistí eile a bhaineann leis an gcur chuige seo tá: aer níos glaine; níos mó post chomh maith le caiteachas rialtais laghdaithe mar thoradh ar ailíniú beartas.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Airteagal 191 – Airteagal 193 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Christiaan Frederik ALOFS - c.alofs@maakmij.nl
 • Ionadaí malartach: Brigitte Ludovica Franciscus Maria VAN GERVEN - brigitte.vangerven@skynet.be
 • Baill eile: Frans Axel Jonathan MOREGÅRD, Graham CASWELL, Piotr Konrad PODSIADŁY, Tina Marion MICHEL, Klaus Dieter HAMMERMÜLLER
Iarscríbhinn: Teangacha eile atá ar fáil: EN
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  06/05/2019
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha