Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

 • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Kiire, õiglane ja tõhus lahendus kliimamuutuste probleemile.
Praegune staatus: Kogumine kestab
Tähtaeg: 06/05/2020
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2019)000006
Registreerimise kuupäev: 06/05/2019
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 10/05/2019
Toeta
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisjoni otsus kavandatava kodanikualgatuse registreerimise kohta: KOMISJONI OTSUS
Sisu: Teadlased ja majandusteadlased on ühel meelel, et saaste suurem maksustamine ja sellest saadud tulu jagamine leibkondadele annab tulemusi.
Peamised eesmärgid: Fossiilkütuste üha kallinev hind vähendab saastet. See sunnib äriühinguid ja tarbijaid valima keskkonnasõbralikumaid ja odavamaid võimalusi. Kogutud raha makstakse kodanikele igal kuul õiglaselt dividendidena välja. Suurem osa väikese ja keskmise sissetulekuga perekondi saab sellest kasu. Süsinikdioksiidiheite maksustamise korrigeerimine piiridel kaitseb meie majandust ja hoogustab algatuse üleilmset kasutuselevõtmist. Lisakasuks on: puhtam õhk; rohkem töökohti ja poliitika ühtlustamisest tulenevad valitsemissektori väiksemad kulutused.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 191–193
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
 • Esindaja: Christiaan Frederik ALOFS - c.alofs@maakmij.nl
 • Asendaja: Brigitte Ludovica Franciscus Maria VAN GERVEN - brigitte.vangerven@skynet.be
 • Teised liikmed: Frans Axel Jonathan MOREGÅRD, Graham CASWELL, Piotr Konrad PODSIADŁY, Tina Marion MICHEL, Klaus Dieter HAMMERMÜLLER
Lisa: Muud keeled: EN
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:

Algatuse menetlusetapid

 1. Registreeritud
  06/05/2019
 2. Kogumine kestab
 3. Kogumine lõppenud
 4. Esitatud
 5. Vastatud