Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Бързо, справедливо и ефективно решение за изменението на климата.
Настоящ статус: Събирането на изявления продължава
Краен срок: 06/05/2020
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2019)000006
Дата на регистрация: 06/05/2019
Дата на публикуване на този превод: 10/05/2019
Подкрепа
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Учените и икономистите са единодушни: налагането на по-висока цена за замърсяването и предоставянето на възвърнатите средства на домакинствата дава резултати.
Основни цели: Постоянното повишаване на цената на изкопаемите горива ще намали замърсяването. Това кара дружествата и потребителите да избират по-екологични и по-евтини варианти. Всички събрани средства се връщат справедливо на гражданите всеки месец като дивидент. Повечето семейства с ниски и средни доходи ще бъдат в по-добро положение. Корекции на емисиите на границата защитават нашата икономика и стимулират приемане в световен мащаб. Други ползи са: по-чист въздух; повече работни места и по-малки държавни разходи в резултат на съгласуването на политики.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Членове 191 — 193 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Christiaan Frederik ALOFS - c.alofs@maakmij.nl
 • Заместник: Brigitte Ludovica Franciscus Maria VAN GERVEN - brigitte.vangerven@skynet.be
 • Други членове: Frans Axel Jonathan MOREGÅRD, Graham CASWELL, Piotr Konrad PODSIADŁY, Tina Marion MICHEL, Klaus Dieter HAMMERMÜLLER
Приложение: Други достъпни езици: EN
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  06/05/2019
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
 4. Внесена
 5. Получила отговор