Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: En snabb, rättvis och effektiv lösning på klimatförändringen
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 06/05/2020
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2019)000006
Registreringsdatum: 06/05/2019
Översättningen publicerad den: 10/05/2019
Skriv på
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Forskare och ekonomer är överens: att låta förorenarna betala mer och ge vinsterna till hushållen fungerar.
Viktigaste mål: Ett stadigt ökande pris på fossila bränslen kommer att minska föroreningarna. Det får företag och konsumenter att välja renare och billigare alternativ. De insamlade pengarna fördelas rättvist varje månad till invånarna i form av utdelning. De flesta låg- och medelinkomstfamiljer kommer att få det bättre. En koldioxidjustering vid gränserna skyddar vår ekonomi och driver på antagandet av en global mekanism. Andra fördelar är renare luft, fler jobb och minskade offentliga utgifter till följd av anpassning av politiken.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artiklarna 191–193 i EUF-fördraget
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Christiaan Frederik ALOFS - c.alofs@maakmij.nl
 • Ersättare: Brigitte Ludovica Franciscus Maria VAN GERVEN - brigitte.vangerven@skynet.be
 • Övriga medlemmar: Frans Axel Jonathan MOREGÅRD, Graham CASWELL, Piotr Konrad PODSIADŁY, Tina Marion MICHEL, Klaus Dieter HAMMERMÜLLER
Bilaga: Andra språk: EN
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  06/05/2019
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat