Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Is-soluzzjoni mgħaġġla, ġusta u effettiva għat-tibdil fil-klima.
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 06/05/2020
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2019)000006
Data tar-reġistrazzjoni: 06/05/2019
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 10/05/2019
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Xjenzati u ekonomisti jaqblu: Aktar u aktar intaxxar fuq it-tniġġis u l-għoti lura lill-unitajiet domestiċi - dawn jaħdmu.
Għanijiet ewlenin: Prezz li qed jiżdied b’mod kostanti fuq il-fuels fossili se jnaqqas it-tniġġis. Din twassal lill-kumpaniji u lill-konsumaturi biex jagħmlu għażliet aktar nodfa u irħas. Kull munita li tinġabar tintradd b’mod ġust kull xahar liċ-ċittadini bħala dividend. Ħafna familji bi dħul baxx u medju se jkunu aħjar. Aġġustament fil-fruntieri jipproteġi l-ekonomija tagħna u jħeġġeġ l-adozzjoni globali. Benefiċċji oħrjan jinkludu: arja aktar nadifa; aktar impjiegi u tnaqqis fl-infiq tal-gvern minħabba l-allinjament tal-politika.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: L-Artikoli 191 – 193 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Christiaan Frederik ALOFS - c.alofs@maakmij.nl
 • Sostitut: Brigitte Ludovica Franciscus Maria VAN GERVEN - brigitte.vangerven@skynet.be
 • Membri oħrajn: Frans Axel Jonathan MOREGÅRD, Graham CASWELL, Piotr Konrad PODSIADŁY, Tina Marion MICHEL, Klaus Dieter HAMMERMÜLLER
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: EN
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  06/05/2019
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba