Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: En hurtig, retfærdig og effektiv løsning på klimaændringerne
Nuværende status: Indsamling igangværende
Frist: 06/05/2020
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2019)000006
Registreringsdato: 06/05/2019
Oversættelse offentliggjort den: 10/05/2019
Støt
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: KOMMISSIONENS AFGØRELSE
Emne: Forskere og økonomer er enige: Gør det dyrere at forurene, og giv indtægterne til husholdningerne – det virker.
Vigtigste målsætninger: En støt stigende pris på fossile brændstoffer vil mindske forureningen. Det vil føre til, at virksomheder og forbrugere vælger renere og billigere alternativer. Alle de indsamlede midler skal derefter på en retfærdig måde tilbagebetales til borgerne som dividende hver måned. Det vil stille de fleste lav- og mellemindkomstfamilier bedre. En CO2-grænsetilpasningsmekanisme vil beskytte vores økonomi og få resten af verden til at følge trop. Blandt de øvrige fordele er: renere luft, flere arbejdspladser og færre offentlige udgifter som følge af afstemning af politikker.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artikel 191-193 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Christiaan Frederik ALOFS - c.alofs@maakmij.nl
 • Stedfortræder: Brigitte Ludovica Franciscus Maria VAN GERVEN - brigitte.vangerven@skynet.be
 • Øvrige medlemmer: Frans Axel Jonathan MOREGÅRD, Graham CASWELL, Piotr Konrad PODSIADŁY, Tina Marion MICHEL, Klaus Dieter HAMMERMÜLLER
Bilag: Andre tilgængelige sprog: EN
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Initiativets forløb

 1. Registreret
  06/05/2019
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
 4. Indgivet
 5. Besvaret