Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Respekt för rättsstatsprincipen i EU
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 08/04/2020
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2019)000005
Registreringsdatum: 08/04/2019
Översättningen publicerad den: 30/04/2019
Registreringsspråk: FR / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Skapa ett objektivt och opartiskt utvärderingssystem för att kontrollera att alla medlemsländer följer EU:s värderingar.
Viktigaste mål: a) Ta fram allmän EU-lagstiftning som gör det möjligt att på ett objektivt sätt kontrollera hur nationella bestämmelser om rättsstatsprincipen tillämpas i praktiken. Lagstiftningen ska stärka det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsländerna och göra det lättare att använda bestämmelserna i artikel 7 i EU-fördraget om eventuella åsidosättanden av EU:s värden. b) Underlätta tillämpningen av EU-lagstiftningen om straffrättsligt samarbete (t.ex. den europeiska arresteringsordern).
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artikel 70 i EUF-fördraget
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Pier Virgilio DASTOLI - presidente@movimentoeuropeo.it
 • Ersättare: Marco CAPPATO - elena.rampello@associazionelucacoscioni.it
 • Övriga medlemmar: Martine MEHEUT, Gabriela Paula POBLET DENTI, Tamás LATTMANN, Jenny Elisabeth PAUL, Michael Gábor ZICHY
Webbplats: Andra språk: FR EN
Bilaga: Andra språk: FR
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  08/04/2019
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat