Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Dodržiavanie zásad právneho štátu v Európskej únii.
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 08/04/2020
Komisné registračné číslo: ECI(2019)000005
Dátum registrácie: 08/04/2019
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 30/04/2019
Jazyk registrácie: FR / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Vytvorenie objektívneho a nestranného hodnotiaceho mechanizmu, ktorým by sa overilo, či všetky členské štáty uplatňujú hodnoty Európskej únie.
Hlavné ciele: a) Prijať v Európskej únii všeobecné právne predpisy, ktoré umožnia objektívne overiť konkrétne uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa právneho štátu s cieľom posilniť vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi a uľahčiť vykonávanie ustanovení článku 7 ZEÚ o možnom porušení hodnôt Únie. b) Uľahčiť presadzovanie európskych právnych predpisov v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach (napr. európsky zatykač).
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Článok 70 ZFEÚ
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Pier Virgilio DASTOLI - presidente@movimentoeuropeo.it
 • Náhradník: Marco CAPPATO - elena.rampello@associazionelucacoscioni.it
 • Ďalší členovia: Martine MEHEUT, Gabriela Paula POBLET DENTI, Tamás LATTMANN, Jenny Elisabeth PAUL, Michael Gábor ZICHY
Webová lokalita: Ďalšie dostupné jazyky:
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: FR
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  08/04/2019
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie