Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Ir-rispett għall-Istat tad-dritt fl-Unjoni Ewropea
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 08/04/2020
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2019)000005
Data tar-reġistrazzjoni: 08/04/2019
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 30/04/2019
Lingwa tar-reġistrazzjoni: FR / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Il-ħolqien ta’ mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni oġġettiva u imparzjali li jivverifika l- applikazzjoni tal-valuri tal-Unjoni Ewropea mill-Istati Membri kollha.
Għanijiet ewlenin: (a) L-Unjoni Ewropea għandha tadotta leġiżlazzjoni ġenerali li tagħmilha possibbli li tkun ivverifikata b’mod oġġettiv l-applikazzjoni prattika tad-dispożizzjonijiet nazzjonali marbutin mal-Istat tad-dritt sabiex tissaħħaħ il-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri u biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7 tat-TUE dwar ksur possibbli tal-valuri tal-Unjoni. (b) Li jiġi ffaċilitat l-infurzar tal-liġijiet Ewropej dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali (pereżempju l-mandat ta’ arrest Ewropew).
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: L-Artikolu 70 TFUE
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Pier Virgilio DASTOLI - presidente@movimentoeuropeo.it
 • Sostitut: Marco CAPPATO - elena.rampello@associazionelucacoscioni.it
 • Membri oħrajn: Martine MEHEUT, Gabriela Paula POBLET DENTI, Tamás LATTMANN, Jenny Elisabeth PAUL, Michael Gábor ZICHY
Websajt: Lingwi oħrajn disponibbli:
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: FR
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  08/04/2019
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba