Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Tiesiskuma ievērošana Eiropas Savienībā
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 08/04/2020
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2019)000005
Reģistrācijas datums: 08/04/2019
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 30/04/2019
Reģistrācijas valoda: FR / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Tāda objektīva un taisnīga novērtēšanas mehānisma izveide, kurš ļauj pārbaudīt Eiropas Savienības vērtību piemērošanu visās dalībvalstīs.
Galvenie mērķi: a) Nodrošināt Eiropas Savienībā vispārīgus tiesību aktus, kas ļautu objektīvi pārbaudīt, kā praksē tiek piemēroti nacionālie noteikumi par tiesiskumu, lai stiprinātu dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos un atvieglotu LES 7. panta noteikumu īstenošanu attiecībā uz iespējamiem Savienības vērtību pārkāpumiem. b) Atvieglot Eiropas tiesību aktu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (piemēram, Eiropas apcietināšanas orderis) izpildi.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: LESD 70. pants
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Pier Virgilio DASTOLI - presidente@movimentoeuropeo.it
 • Vietnieks: Marco CAPPATO - elena.rampello@associazionelucacoscioni.it
 • Citi locekļi: Martine MEHEUT, Gabriela Paula POBLET DENTI, Tamás LATTMANN, Jenny Elisabeth PAUL, Michael Gábor ZICHY
Tīmekļa vietne: Citas pieejamās valodas: FR EN
Pielikums: Citas pieejamās valodas: FR
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  08/04/2019
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts