Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Urraim an smachta reachta laistigh den Aontas Eorpach
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 08/04/2020
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2019)000005
Dáta clárúcháin: 08/04/2019
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 30/04/2019
Teanga chlárúcháin: FR / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Sásra meastóireachta oibiachtúil neamhchlaonta a chruthú lena fhíorú go gcuireann gach Ballstát luachanna an Aontais i bhfeidhm.
Príomhchuspóirí: a) Reachtaíocht ghinearálta a sholáthar don Aontas Eorpach ionas gur féidir fíorú a dhéanamh, ar bhealach oibiachtúil, ar chur i bhfeidhm praiticiúil na bhforálacha náisiúnta a bhaineann leis an smacht reachta d’fhonn an iontaoibh fhrithpháirteach idir na Ballstáit a neartú agus d’fhonn cur chun feidhme fhorálacha Airteagal 7 CAE maidir le sárú féideartha ar luachanna an Aontais, an cur chun feidhme sin a éascú. b) Éascaíocht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm dhlíthe an Aontais maidir leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla (an barántas gabhála Eorpach, mar shampla).
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Airteagal 70 CFAE
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Pier Virgilio DASTOLI - presidente@movimentoeuropeo.it
 • Ionadaí malartach: Marco CAPPATO - elena.rampello@associazionelucacoscioni.it
 • Baill eile: Martine MEHEUT, Gabriela Paula POBLET DENTI, Tamás LATTMANN, Jenny Elisabeth PAUL, Michael Gábor ZICHY
Suíomh gréasáin: Teangacha eile atá ar fáil:
Iarscríbhinn: Teangacha eile atá ar fáil: FR
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  08/04/2019
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha