Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Respekt for retsstatsprincippet i EU
Nuværende status: Indsamling igangværende
Frist: 08/04/2020
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2019)000005
Registreringsdato: 08/04/2019
Oversættelse offentliggjort den: 30/04/2019
Registreringssprog: FR / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: KOMMISSIONENS AFGØRELSE
Emne: At indføre et objektivt og upartisk evalueringssystem, som skal bruges til at kontrollere, om alle medlemslandene lever op til Den Europæiske Unions værdier.
Vigtigste målsætninger: a) EU skal have en generel lovgivning, som gør det muligt på en objektiv måde at vurdere, hvordan nationale bestemmelser om retsstatsprincippet bliver anvendt i praksis. Lovgivningen skal styrke den gensidige tillid mellem medlemslandene og gøre det lettere at anvende bestemmelserne i EU-traktatens artikel 7 om mulige krænkelser af EU's værdier. b) Det skal være lettere at anvende EU-lovgivningen om retligt samarbejde i straffesager (f.eks. den europæiske arrestordre).
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artikel 70 i TEUF.
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Pier Virgilio DASTOLI - presidente@movimentoeuropeo.it
 • Stedfortræder: Marco CAPPATO - elena.rampello@associazionelucacoscioni.it
 • Øvrige medlemmer: Martine MEHEUT, Gabriela Paula POBLET DENTI, Tamás LATTMANN, Jenny Elisabeth PAUL, Michael Gábor ZICHY
Websted: Andre tilgængelige sprog:
Bilag: Andre tilgængelige sprog: FR
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Initiativets forløb

 1. Registreret
  08/04/2019
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
 4. Indgivet
 5. Besvaret