Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Poszanowanie praworządności w Unii Europejskiej
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 08/04/2020
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2019)000005
Data rejestracji: 08/04/2019
Data publikacji tego tłumaczenia: 30/04/2019
Język rejestracji: FR / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Stworzenie obiektywnego i bezstronnego mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania wartości Unii Europejskiej przez wszystkie państwa członkowskie
Główne cele: a) Wprowadzenie w Unii Europejskiej ogólnych przepisów prawa umożliwiających obiektywną weryfikację praktycznego stosowania krajowych przepisów dotyczących praworządności w celu wzmocnienia wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi oraz ułatwienia wdrażania postanowień art. 7 TUE dotyczących ewentualnego naruszenia wartości Unii b) Ułatwienie egzekwowania przepisów prawa europejskiego dotyczących współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (np. europejskiego nakazu aresztowania)
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Artykuł 70 TFUE
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Pier Virgilio DASTOLI - presidente@movimentoeuropeo.it
 • Zastępca: Marco CAPPATO - elena.rampello@associazionelucacoscioni.it
 • Inni członkowie: Martine MEHEUT, Gabriela Paula POBLET DENTI, Tamás LATTMANN, Jenny Elisabeth PAUL, Michael Gábor ZICHY
Strona internetowa: Inne dostępne języki: FR EN
Załącznik: Inne dostępne języki: FR
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Postępy

 1. Zarejestrowano
  08/04/2019
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono