Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Спазване на принципите на правовата държава в Европейския съюз
Настоящ статус: Събирането на изявления продължава
Краен срок: 08/04/2020
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2019)000005
Дата на регистрация: 08/04/2019
Дата на публикуване на този превод: 30/04/2019
Език на регистрацията: FR / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Създаване на механизъм за обективна и безпристрастна оценка за проверка на прилагането на ценностите на Европейския съюз от страна на всички държави членки
Основни цели: а) Въвеждане на общо законодателство на Европейския съюз, чрез което той да може да проверява по обективен начин практическото прилагане на национални разпоредби, свързани с правовата държава, за да се укрепи взаимното доверие между държавите членки и да се улесни прилагането на разпоредбите на член 7 от ДЕС във връзка с евентуални нарушения на ценностите на Съюза. б) Улесняване на прилагането на европейските закони относно съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (например европейската заповед за арест).
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Член 70 от ДФЕС
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Pier Virgilio DASTOLI - presidente@movimentoeuropeo.it
 • Заместник: Marco CAPPATO - elena.rampello@associazionelucacoscioni.it
 • Други членове: Martine MEHEUT, Gabriela Paula POBLET DENTI, Tamás LATTMANN, Jenny Elisabeth PAUL, Michael Gábor ZICHY
Уебсайт: Други достъпни езици:
Приложение: Други достъпни езици: FR
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  08/04/2019
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
 4. Внесена
 5. Получила отговор