Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: #NewRightsNow – Stärkta rättigheter för ”uberiserade” arbetstagare
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 01/04/2020
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2019)000004
Registreringsdatum: 01/04/2019
Översättningen publicerad den: 26/04/2019
Skriv på
Registreringsspråk: FR / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Stärka rättigheterna för ”uberiserade” arbetstagare, särskilt genom att ålägga digitala plattformar att betala en garanterad minimilön till de ”egenföretagare” som regelbundet arbetar åt dem.
Viktigaste mål: Vi skulle vilja införa en skyldighet för digitala plattformar att betala en garanterad minimilön till de ”egenföretagare” som regelbundet arbetar åt dem. Denna åtgärd för social rättvisa skulle ge arbetstagarna en garanterad och stabil inkomst, och skulle särskilt motverka otrygga anställningar. Mer allmänt vill vi stärka de ”uberiserade” arbetstagarnas sociala rättigheter.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artiklarna 151 och 153 i EUF-fördraget
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Atte Samuli OKSANEN - atteoksanen@hotmail.com
 • Ersättare: Vasiliki TSIARA - vicky-sag@hotmail.com
 • Övriga medlemmar: Laurent Armand José LIMOUSIN, Stella Fredrika WIKSTRÖM, Laura Colombe CENCETTI-KASCHUBAT, Malik Hanifa Abdullah Monomotapa Njifokone KOMIDOR, Kathrine Maria Fagerlund BREKKE
Bilaga: Andra språk: FR
Utkast till rättsakt: Andra språk: FR
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  01/04/2019
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat