Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: #NewRightsNow – Posilnenie práv „uberizovaných „pracovníkov“
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 01/04/2020
Komisné registračné číslo: ECI(2019)000004
Dátum registrácie: 01/04/2019
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 26/04/2019
Podporiť
Jazyk registrácie: FR / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Posilnenie práv „uberizovaných“ pracovníkov najmä stanovením povinnosti pre elektronické platformy vyplácať samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré pre tieto platformy pravidelne pracujú, garantovaný minimálny príjem.
Hlavné ciele: Chceli by sme stanoviť povinnosť pre elektronické platformy, aby samostatne zárobkovo činným osobám a živnostníkom (vo francúzštine „indépendants“, „auto-entrepreneurs“), ktoré pre ne pravidelne pracujú, vyplácali garantovaný minimálny príjem. Týmto opatrením by sa zaručil a stabilizoval ich príjem. Ide o opatrenie sociálnej spravodlivosti, konkrétne by sa ním vyriešil problém neistoty pracovného miesta. Celkovo chceme dosiahnuť, aby sa posilnili sociálne práva „uberizovaných“ pracovníkov.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Články 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Atte Samuli OKSANEN - atteoksanen@hotmail.com
 • Náhradník: Vasiliki TSIARA - vicky-sag@hotmail.com
 • Ďalší členovia: Laurent Armand José LIMOUSIN, Stella Fredrika WIKSTRÖM, Laura Colombe CENCETTI-KASCHUBAT, Malik Hanifa Abdullah Monomotapa Njifokone KOMIDOR, Kathrine Maria Fagerlund BREKKE
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: FR
Návrh právneho aktu: Ďalšie dostupné jazyky: FR
Zdroje podpory a financovania:

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  01/04/2019
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie