Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

 • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: #NewRightsNow – Consolidarea drepturilor lucrătorilor „uberizați”
Statutul actual: Colectare în curs
Termen limită: 01/04/2020
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2019)000004
Data înregistrării: 01/04/2019
Data publicării acestei traduceri: 26/04/2019
Susțineți
Înregistrată în limba: FR / Alte versiuni lingvistice: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decizia Comisiei privind înregistrarea propunerii de inițiativă cetățenească: DECIZIA COMISIEI
Obiect: Consolidarea drepturilor lucrătorilor „uberizați”, în special prin crearea unei obligații pentru platformele digitale de a plăti un venit minim garantat „liber profesioniștilor” care lucrează în mod regulat pentru ele.
Obiective principale: Dorim să se instituie obligația ca platformele digitale să plătească un venit minim garantat persoanelor care desfășoară activități independente și care lucrează în mod regulat pentru ele. O astfel de măsură ar securiza și stabiliza veniturile acestora. Este vorba despre o măsură de justiție socială care ar combate în mod concret precaritatea locurilor de muncă. La un nivel mai general, vrem să consolidăm drepturile sociale ale lucrătorilor „uberizați”.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: Articolele 151 și 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
 • Reprezentant: Atte Samuli OKSANEN - atteoksanen@hotmail.com
 • Supleant: Vasiliki TSIARA - vicky-sag@hotmail.com
 • Alţi membri: Laurent Armand José LIMOUSIN, Stella Fredrika WIKSTRÖM, Laura Colombe CENCETTI-KASCHUBAT, Malik Hanifa Abdullah Monomotapa Njifokone KOMIDOR, Kathrine Maria Fagerlund BREKKE
Anexă: Alte versiuni lingvistice: FR
Proiect de act juridic: Alte versiuni lingvistice: FR
Surse de susţinere şi finanţare:

Evoluţie

 1. Înregistrată
  01/04/2019
 2. Colectare în curs
 3. Colectare încheiată
 4. Prezentată
 5. Răspuns primit