Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: #NewRightsNow – wzmacnianie praw „zuberyzowanych” pracowników
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 01/04/2020
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2019)000004
Data rejestracji: 01/04/2019
Data publikacji tego tłumaczenia: 26/04/2019
Poprzyj
Język rejestracji: FR / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Wzmacnianie praw „zuberyzowanych” pracowników, przede wszystkim przez zobowiązanie platform cyfrowych do płacenia minimalnego dochodu gwarantowanego osobom samozatrudnionym, które regularnie dla nich pracują
Główne cele: Chcielibyśmy, aby platformy cyfrowe były zobowiązane do płacenia minimalnego dochodu gwarantowanego osobom samozatrudnionym, które regularnie dla nich pracują. Taki wyraz sprawiedliwości społecznej zagwarantowałby i ustabilizował ich dochody, a w szczególności przyczyniłby się do zmniejszenia niepewności zatrudnienia. Ogólnie rzecz biorąc, chcemy wzmocnić prawa socjalne „zuberyzowanych” pracowników.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Artykuły 151 i 153 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Atte Samuli OKSANEN - atteoksanen@hotmail.com
 • Zastępca: Vasiliki TSIARA - vicky-sag@hotmail.com
 • Inni członkowie: Laurent Armand José LIMOUSIN, Stella Fredrika WIKSTRÖM, Laura Colombe CENCETTI-KASCHUBAT, Malik Hanifa Abdullah Monomotapa Njifokone KOMIDOR, Kathrine Maria Fagerlund BREKKE
Załącznik: Inne dostępne języki: FR
Projekt aktu prawnego: Inne dostępne języki: FR
Źródła wsparcia i finansowania:

Postępy

 1. Zarejestrowano
  01/04/2019
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono