Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: #NewRightsNow - Tisħiħ tad-drittijiet tal-ħaddiema “uberizzati”
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 01/04/2020
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2019)000004
Data tar-reġistrazzjoni: 01/04/2019
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 26/04/2019
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: FR / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Tisħiħ tad-drittijiet tal-ħaddiema msejħin “uberizzati”, notevolment bil-ħolqien ta’ obbligu għall-pjattaformi diġitali li jħallsu dħul minimu ggarantit lill-“ħaddiema li jaħdmu għal rashom”, impjegati minnhom b’mod regolari.
Għanijiet ewlenin: Nixtiequ noħolqu obbligu għall-pjattaformi diġitali biex iħallsu dħul minimu ggarantit lill-“ħaddiema li jaħdmu għal rashom” jew lill-“imprendituri li jaħdmu għal rashom” impjegati minnhom b’mod regolari. Miżura bħal din se tkun qed tippermetti li d-dħul tagħhom ikun iggarantit u stabbilizzat. Din hi miżura ta’ ġustizzja soċjali, li se tkun qed taġixxi speċifikament kontra l-prekarjetà tal-impjiegi. B’mod aktar ġenerali, nixtiequ nsaħħu d-drittijiet soċjali tal-ħaddiema msejħin “uberizzati”.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: L-Artikoli 151 u 153 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Atte Samuli OKSANEN - atteoksanen@hotmail.com
 • Sostitut: Vasiliki TSIARA - vicky-sag@hotmail.com
 • Membri oħrajn: Laurent Armand José LIMOUSIN, Stella Fredrika WIKSTRÖM, Laura Colombe CENCETTI-KASCHUBAT, Malik Hanifa Abdullah Monomotapa Njifokone KOMIDOR, Kathrine Maria Fagerlund BREKKE
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: FR
Abbozz tal-att legali: Lingwi oħrajn disponibbli: FR
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  01/04/2019
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba