Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: #NewRightsNow — pēc “Uber” shēmas strādājošo tiesību stiprināšana
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 01/04/2020
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2019)000004
Reģistrācijas datums: 01/04/2019
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 26/04/2019
Atbalstīt
Reģistrācijas valoda: FR / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Pēc “Uber” shēmas strādājošo tiesību stiprināšana, jo īpaši nosakot digitālajām platformām par pienākumu maksāt garantētu minimālo ienākumu “pašnodarbinātām personām”, kuras regulāri strādā šo platformu labā.
Galvenie mērķi: Mēs vēlamies, lai digitālajām platformām tiktu noteikts pienākums maksāt garantētu minimālo ienākumu “pašnodarbinātām personām”, kuras regulāri strādā šo platformu labā. Šāds pasākums ļautu nodrošināt un stabilizēt viņu ienākumus. Tas ir sociālā taisnīguma pasākums, kas būs konkrēti virzīts pret nedrošu nodarbinātību. Kopumā vēlamies stiprināt pēc “Uber” shēmas strādājošo sociālās tiesības.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 151. un 153. pants.
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Atte Samuli OKSANEN - atteoksanen@hotmail.com
 • Vietnieks: Vasiliki TSIARA - vicky-sag@hotmail.com
 • Citi locekļi: Laurent Armand José LIMOUSIN, Stella Fredrika WIKSTRÖM, Laura Colombe CENCETTI-KASCHUBAT, Malik Hanifa Abdullah Monomotapa Njifokone KOMIDOR, Kathrine Maria Fagerlund BREKKE
Pielikums: Citas pieejamās valodas: FR
Tiesību akta projekts: Citas pieejamās valodas: FR
Atbalsta un finansējuma avoti:

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  01/04/2019
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts