Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: #NewRightsNow – styrkelse af "uberiserede" arbejdstageres rettigheder
Nuværende status: Indsamling igangværende
Frist: 01/04/2020
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2019)000004
Registreringsdato: 01/04/2019
Oversættelse offentliggjort den: 26/04/2019
Støt
Registreringssprog: FR / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: KOMMISSIONENS AFGØRELSE
Emne: Styrkelse af "uberiserede" arbejdstageres rettigheder, navnlig ved at forpligte digitale platforme til at betale en garanteret mindsteindkomst til selvstændige, som regelmæssigt arbejder for dem.
Vigtigste målsætninger: Vi ønsker at indføre en forpligtelse for digitale platforme til at betale en garanteret mindsteindkomst til selvstændige, som regelmæssigt arbejder for dem. Denne foranstaltning, der skal sikre social retfærdighed, vil kunne beskytte og stabilisere arbejdstagernes indkomst, og den vil specifikt afhjælpe jobusikkerhed. Mere generelt ønsker vi at styrke "uberiserede" arbejdstageres sociale rettigheder.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artikel 151 og 153 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Atte Samuli OKSANEN - atteoksanen@hotmail.com
 • Stedfortræder: Vasiliki TSIARA - vicky-sag@hotmail.com
 • Øvrige medlemmer: Laurent Armand José LIMOUSIN, Stella Fredrika WIKSTRÖM, Laura Colombe CENCETTI-KASCHUBAT, Malik Hanifa Abdullah Monomotapa Njifokone KOMIDOR, Kathrine Maria Fagerlund BREKKE
Bilag: Andre tilgængelige sprog: FR
Udkast til retsakt: Andre tilgængelige sprog: FR
Støtte- og finansieringskilder:

Initiativets forløb

 1. Registreret
  01/04/2019
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
 4. Indgivet
 5. Besvaret