Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

 • RSS
Upozornění: Za obsah této stránky odpovídají výhradně organizátoři navrhovaných iniciativ. Text odráží pouze názory autorů iniciativy a nikoli stanoviska Evropské komise. Komise v žádném případě neodpovídá za to, jak budou použity informace, jež jsou v něm uvedeny.
Název: #NewRightsNow – posílení práv „uberizovaných“ pracovníků
Aktuální status: Probíhá sběr
Lhůta: 01/04/2020
Registrační číslo Komise: ECI(2019)000004
Datum registrace: 01/04/2019
Datum zveřejnění tohoto překladu: 26/04/2019
Podpořit
Jazyk registrace: FR / Další jazykové verze: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutí Komise o registraci navrhované občanské iniciativy: ROZHODNUTÍ KOMISE
Téma: Posílit práva „uberizovaných“ pracovníků, zejména stanovením povinnosti, aby digitální platformy vyplácely zaručený minimální příjem osobám samostatně výdělečně činným, které pro ně pravidelně pracují.
Hlavní cíle: Přejeme si, aby měly digitální platformy povinnost vyplácet zaručený minimální příjem osobám samostatně výdělečně činným, které pro ně pravidelně pracují. Toto opatření by umožnilo zajistit a stabilizovat příjmy těchto pracovníků. Jedná se o opatření v zájmu sociální spravedlnosti, které je konkrétně namířeno proti zvyšování nejistoty zaměstnaní. Obecněji si přejeme posílit sociální práva „uberizovaných“ pracovníků.
Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření: Články 151 a 153 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).
Organizátoři / Členové výboru občanů:
 • Zástupce/zástupkyně: Atte Samuli OKSANEN - atteoksanen@hotmail.com
 • Náhradník/náhradnice: Vasiliki TSIARA - vicky-sag@hotmail.com
 • Ostatní členové: Laurent Armand José LIMOUSIN, Stella Fredrika WIKSTRÖM, Laura Colombe CENCETTI-KASCHUBAT, Malik Hanifa Abdullah Monomotapa Njifokone KOMIDOR, Kathrine Maria Fagerlund BREKKE
Internetové stránky: https://www.facebook.com/newrightsnow
Příloha: Další jazykové verze: FR
Návrh právního aktu: Další jazykové verze: FR
Zdroje finančních prostředků a podpory:

Vývoj iniciativy

 1. Registrováno
  01/04/2019
 2. Probíhá sběr
 3. Sběr prohlášení ukončen
 4. Předloženo
 5. Vydáno vyjádření