Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: #NewRightsNow — Укрепване на правата на работещите по схемата „Юбер“
Настоящ статус: Събирането на изявления продължава
Краен срок: 01/04/2020
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2019)000004
Дата на регистрация: 01/04/2019
Дата на публикуване на този превод: 26/04/2019
Подкрепа
Език на регистрацията: FR / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Укрепване на правата на работещите по схемата „Юбер“, по-специално чрез задължаване на цифровите платформи да заплащат гарантиран минимален доход на „самостоятелно заетите“ лица, които редовно работят за тях.
Основни цели: Искаме да бъде въведено задължение за цифровите платформи да заплащат гарантиран минимален доход на самостоятелно заетите лица, които работят редовно за тях. Подобна мярка би позволила да бъдат осигурени и стабилизирани техните доходи. Това е мярка за социална справедливост, която ще бъде насочена по-конкретно срещу несигурната заетост. По-общо казано, бихме искали да укрепим социалните права на работещите по схемата „Юбер“.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Членове 151 и 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Atte Samuli OKSANEN - atteoksanen@hotmail.com
 • Заместник: Vasiliki TSIARA - vicky-sag@hotmail.com
 • Други членове: Laurent Armand José LIMOUSIN, Stella Fredrika WIKSTRÖM, Laura Colombe CENCETTI-KASCHUBAT, Malik Hanifa Abdullah Monomotapa Njifokone KOMIDOR, Kathrine Maria Fagerlund BREKKE
Приложение: Други достъпни езици: FR
Проект на правен акт: Други достъпни езици: FR
Източници на подкрепа и финансиране:

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  01/04/2019
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
 4. Внесена
 5. Получила отговор