Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

 • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: #NewRightsNow – ojačajmo prava „uberiziranih” radnika
Aktualni status: Prikupljanje u tijeku
Rok: 01/04/2020
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2019)000004
Datum registriranja: 01/04/2019
Datum objave prijevoda 26/04/2019
Podupirem
Jezik registriranja: FR / Drugi dostupni jezici: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Odluka Komisije o registraciji predložene građanske inicijative: ODLUKA KOMISIJE
Predmet: Jačanje prava „uberiziranih” radnika, posebno obvezivanjem digitalnih platformi da isplaćuju zajamčeni minimalni dohodak „samozaposlenim” osobama koje stalno rade za njih.
Glavni ciljevi: Tražimo da se uvede obveza digitalnim platformama da „samozaposlenim” osobama koje stalno rade za njih isplaćuju zajamčeni minimalni dohodak. Tom bi se mjerom socijalne pravde zaštitili i stabilizirali prihodi tih osoba i konkretno pridonijelo rješavanju problema nesigurnosti radnog mjesta. Općenito želimo ojačati socijalna prava „uberiziranih” radnika.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Članci 151. i 153. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).
Organizatori/članovi građanskog odbora:
 • Predstavnik: Atte Samuli OKSANEN - atteoksanen@hotmail.com
 • Zamjenik: Vasiliki TSIARA - vicky-sag@hotmail.com
 • Ostali članovi: Laurent Armand José LIMOUSIN, Stella Fredrika WIKSTRÖM, Laura Colombe CENCETTI-KASCHUBAT, Malik Hanifa Abdullah Monomotapa Njifokone KOMIDOR, Kathrine Maria Fagerlund BREKKE
Prilog: Drugi dostupni jezici: FR
Nacrt pravnog akta: Drugi dostupni jezici: FR
Izvori potpore i financiranja:

Tijek inicijative

 1. Registrirana
  01/04/2019
 2. Prikupljanje u tijeku
 3. Prikupljanje izjava o potpori je zaključeno
 4. Podnesena
 5. Komisija je odgovorila