Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: #NewRightsNow – Cearta oibrithe “Uberithe” a neartú
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 01/04/2020
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2019)000004
Dáta clárúcháin: 01/04/2019
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 26/04/2019
Tacaigh leis
Teanga chlárúcháin: FR / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Cearta oibrithe “Uberithe” a neartú, go háirithe trí cheangal a chur ar ardáin dhigiteacha íos-ioncam ráthaithe a íoc le daoine “féinfhostaithe” a oibríonn go rialta dóibh.
Príomhchuspóirí: Ba mhian linn oibleagáid a leagan síos a cheanglódh ar ardáin dhigiteacha íos-ioncam ráthaithe a íoc le daoine “féinfhostaithe” a oibríonn go rialta dóibh. Le beart den sórt sin d’fhéadfaí a n-ioncam a chosaint agus a chobhsú. Beart ceartais shóisialta a bheadh ann, a rachadh i ngleic go sonrach leis an neamhshláine post. Ar bhonn níos ginearálta, ba mhian linn cearta sóisialta na n-oibrithe “Uberithe” a neartú.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Airteagal 151 agus Airteagal 153 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE)
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Atte Samuli OKSANEN - atteoksanen@hotmail.com
 • Ionadaí malartach: Vasiliki TSIARA - vicky-sag@hotmail.com
 • Baill eile: Laurent Armand José LIMOUSIN, Stella Fredrika WIKSTRÖM, Laura Colombe CENCETTI-KASCHUBAT, Malik Hanifa Abdullah Monomotapa Njifokone KOMIDOR, Kathrine Maria Fagerlund BREKKE
Iarscríbhinn: Teangacha eile atá ar fáil: FR
Dréachtghníomh dlí: Teangacha eile atá ar fáil: FR
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  01/04/2019
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha