Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Housing for All
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 18/03/2020
Komisné registračné číslo: ECI(2019)000003
Dátum registrácie: 18/03/2019
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 20/03/2019
Podporiť
Jazyk registrácie: DE / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Účelom Európskej iniciatívy občanov je zabezpečiť lepšie právne a finančné rámcové podmienky na uľahčenie prístupu k bývaniu pre každého v Európe.
Hlavné ciele: Vyzývame EÚ, aby prijala opatrenia na uľahčenie prístupu k bývaniu pre každého v Európe. K nim patrí ľahší prístup každého občana k sociálnemu a cenovo dostupnému bývaniu, neuplatňovanie maastrichtských kritérií na verejné investície do sociálneho a dostupného bývania, lepší prístup k finančným prostriedkom EÚ pre realitných developerov v oblasti neziskového a sociálneho bývania, sociálne orientované, na konkurencii založené pravidlá pre krátkodobé prenájmy a zostavovanie štatistík o potrebách v oblasti bývania v Európe.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Článok 3 ZEÚ; články 9, 53, 62, 106 ods. 3), 113, 114, 115, 126 ods. 14), 164, 175 ods. 3), 177, 178, 338 ZFEÚ
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Karin ZAUNER - karin.zauner@housingforall.eu
 • Náhradník: Santiago MAS DE XAXAS FAUS - PAH@housingforall.eu
 • Ďalší členovia: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
Webová lokalita: www.housingforall.eu
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: DE
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 11/04/2019

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
Heidrun Maier-de Kruijff 29/03/2019 600
Karin Zauner 29/03/2019 800
Europeans for Affordable Housing e.V. 29/03/2019 50 000

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 51 400
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  18/03/2019
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie