Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

 • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Housing for All
Statutul actual: Colectare în curs
Termen limită: 18/03/2020
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2019)000003
Data înregistrării: 18/03/2019
Data publicării acestei traduceri: 20/03/2019
Susțineți
Înregistrată în limba: DE / Alte versiuni lingvistice: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decizia Comisiei privind înregistrarea propunerii de inițiativă cetățenească: DECIZIA COMISIEI
Obiect: Scopul acestei inițiative cetățenești europene este de a îmbunătăți condițiile-cadru de natură juridică și financiară pentru a facilita accesul tuturor persoanelor la locuințe în Europa.
Obiective principale: Invităm UE să ia măsuri pentru a facilita accesul tuturor europenilor la locuințe. Printre acestea se numără facilitarea accesului tuturor la locuințe sociale și la prețuri accesibile, neaplicarea criteriilor de la Maastricht în cazul investițiilor publice în locuințe sociale și la prețuri accesibile, un acces mai bun la finanțarea UE pentru dezvoltatorii de locuințe fără scop lucrativ și care utilizează metode durabile, norme sociale, bazate pe concurență, pentru închirierea de locuințe pe termen scurt și elaborarea de statistici privind necesitățile în materie de locuințe în Europa.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: Articolul 3 din TUE, articolele 9, 53, 62, 106 alineatul (3), 113, 114, 115, 126 alineatul (14), 164, 175 alineatul (3), 177, 178 și 338 din TFUE
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
 • Reprezentant: Karin ZAUNER - karin.zauner@housingforall.eu
 • Supleant: Santiago MAS DE XAXAS FAUS - PAH@housingforall.eu
 • Alţi membri: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
Anexă: Alte versiuni lingvistice: DE
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare:

Ultima actualizare: 11/04/2019

Numele sponsorului Data[1] Suma în euro[2]
Heidrun Maier-de Kruijff 29/03/2019 600
Karin Zauner 29/03/2019 800
Europeans for Affordable Housing e.V. 29/03/2019 50.000

Valoarea totală a susţinerii şi finanţării: € 51.400
[1]
Data la care s-a primit contribuţia. În cazul contribuţiilor în natură, indicaţi data la care aţi început să le primiţi.
[2]
Valoarea reală a finanţării sau valoarea estimată a contribuţiilor în natură.

Evoluţie

 1. Înregistrată
  18/03/2019
 2. Colectare în curs
 3. Colectare încheiată
 4. Prezentată
 5. Răspuns primit