Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

 • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Housing for All
Aktualni status: Prikupljanje u tijeku
Rok: 18/03/2020
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2019)000003
Datum registriranja: 18/03/2019
Datum objave prijevoda 20/03/2019
Podupirem
Jezik registriranja: DE / Drugi dostupni jezici: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Odluka Komisije o registraciji predložene građanske inicijative: ODLUKA KOMISIJE
Predmet: Svrha ove europske građanske inicijative jest stvoriti bolje pravne i financijske okvirne uvjete koji će svim Europljanima olakšati pristup stanovanju.
Glavni ciljevi: Pozivamo EU da poduzme mjere kojima će se svim Europljanima olakšati pristup stanovanju. To uključuje lakši pristup socijalnom i cjenovno pristupačnom stanovanju za sve građane i neprimjenjivanje kriterija iz Maastrichta na javna ulaganja u socijalno i cjenovno pristupačno stanovanje, lakši pristup financiranju EU-a za investitore u neprofitnoj i održivoj stanogradnji, uvođenje socijalnih pravila temeljenih na tržišnom natjecanju za kratkoročni najam te izradu statistike o stambenim potrebama u Europi.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Članak 3. UEU-a; Članci 9., 53., 62., članak 106. stavak 3., članci 113., 114., 115., članak 126. stavak 14., članak 164., članak 175. stavak 3., članak 177., članci 178. i 338. UFEU-a
Organizatori/članovi građanskog odbora:
 • Predstavnik: Karin ZAUNER - karin.zauner@housingforall.eu
 • Zamjenik: Santiago MAS DE XAXAS FAUS - PAH@housingforall.eu
 • Ostali članovi: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
Internetska stranica: www.housingforall.eu
Prilog: Drugi dostupni jezici: DE
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja:

Posljednji put ažurirano: 11/04/2019

Ime sponzora Datum[1] Iznos u EUR[2]
Heidrun Maier-de Kruijff 29/03/2019 600
Karin Zauner 29/03/2019 800
Europeans for Affordable Housing e.V. 29/03/2019 50.000

Ukupan iznos potpore i financiranja: € 51.400
[1]
Datum primitka doprinosa. Ako je doprinos bio u naravi, navedite datum početka njegova davanja.
[2]
Stvaran iznos financiranja ili procijenjena vrijednost doprinosa u naravi.

Tijek inicijative

 1. Registrirana
  18/03/2019
 2. Prikupljanje u tijeku
 3. Prikupljanje izjava o potpori je zaključeno
 4. Podnesena
 5. Komisija je odgovorila