Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

 • RSS
Upozornění: Za obsah této stránky odpovídají výhradně organizátoři navrhovaných iniciativ. Text odráží pouze názory autorů iniciativy a nikoli stanoviska Evropské komise. Komise v žádném případě neodpovídá za to, jak budou použity informace, jež jsou v něm uvedeny.
Název: Housing for All
Aktuální status: Probíhá sběr
Lhůta: 18/03/2020
Registrační číslo Komise: ECI(2019)000003
Datum registrace: 18/03/2019
Datum zveřejnění tohoto překladu: 20/03/2019
Podpořit
Jazyk registrace: DE / Další jazykové verze: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutí Komise o registraci navrhované občanské iniciativy: ROZHODNUTÍ KOMISE
Téma: Účelem této evropské občanské iniciativy je zasadit se o vytvoření lepších podmínek právního a finančního rámce, které usnadní přístup k bydlení všem občanům v Evropě.
Hlavní cíle: Vybízíme EU, aby podnikla kroky k usnadnění přístupu k bydlení pro všechny obyvatele Evropy. K nim patří snadnější přístup všech osob k sociálnímu a cenově dostupnému bydlení, neuplatňování maastrichtských kritérií na veřejné investice do cenově dostupného bydlení, snadnější přístup k finančním prostředkům EU pro realitní developery v oblasti neziskového a sociálního bydlení, sociální, na konkurenci založená pravidla pro krátkodobé pronájmy a sestavování statistik o potřebách bydlení v Evropě.
Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření: Článek 3 Smlouvy o Evropské unii; čl. 9, 53, 62, 106 odst. 3), 113, 114, 115, 126 odst. 14), 164, 175 odst. 3), 177, 178, 338 SFEU
Organizátoři / Členové výboru občanů:
 • Zástupce/zástupkyně: Karin ZAUNER - karin.zauner@housingforall.eu
 • Náhradník/náhradnice: Santiago MAS DE XAXAS FAUS - PAH@housingforall.eu
 • Ostatní členové: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
Internetové stránky: www.housingforall.eu
Příloha: Další jazykové verze: DE
Návrh právního aktu:
Zdroje finančních prostředků a podpory:

Poslední aktualizace: 11/04/2019

Jméno sponzora Datum[1] Částka v eurech[2]
Heidrun Maier-de Kruijff 29/03/2019 600
Karin Zauner 29/03/2019 800
Europeans for Affordable Housing e.V. 29/03/2019 50 000

Celková výše podpory a finančních prostředků: € 51 400
[1]
Datum, ke kterému byl příspěvek obdržen. V případě naturálií uveďte datum, ke kterému začaly být poskytovány.
[2]
Objem finančních prostředků nebo odhadovaná hodnota naturálií.

Vývoj iniciativy

 1. Registrováno
  18/03/2019
 2. Probíhá sběr
 3. Sběr prohlášení ukončen
 4. Předloženo
 5. Vydáno vyjádření